Portföy Description

Markaların, işletmelerin belli bir hedef kitleye ulaşabilmek için ürün tanıtımı, bilgilendirme, kutlama vb. gibi içeriklere sahip mesajlarda e-posta yöntemini tercih etmesi ‘e-posta pazarlama’ olarak adlandırılmaktadır. Web 2.0 ile hayatımızda daha fazla yer etmeye başlayan e-posta pazarlama; eski iletişim türlerine göre daha stratejik, daha güncel, daha ölçülebilir, daha kreatif bir iletişim türüdür.